Наш лист "Hello Hallo" добио је награду за најбоље издање у категорији "Најбољи основношколски лист ".

Фотографије...