ДЕЦА УЧЕ ОНО СА ЧИМ ЖИВЕ...

Ако дете живи са критиком, учи да осуђује.
Ако дете живи са насиљем, учи да се туче.

Ако дете живи са страхом, учи да буде забринуто.
Ако дете живи са самилошћу, учи д
a
само себе сажаљева.

Ако дете живи са исмејавањем, учи да се стиди.
Ако дете живи са љубомором, учи шта је завист.

Ако дете живи са стидом, учи се осећају кривице.
Ако дете живи са охрабривањем, учи се самопоуздању.

Ако дете живи у толеранцији, учи се стрпљењу.
Ако дете живи са похвалама, учи да цени.

Ако дете живи са прихватањем, учи се љубави.
Ако дете живи са одобравањем, учи да воли самога себе.

Ако дете живи са признањем, учи да је добро имати циљ.
Ако дете живи с дељењем, учи о великодушности.

Ако дете живи са поштењем и праведношћу, учи да постоје истина и правда.
Ако дете живи са сигурношћу, учи се вери у себе и оне око себе.

Ако дете живи са пријатељством, учи да је свет место на којем је пријатно живети.
Ако ви живите с миром, ваше дете ће живети спокојно.

СА ЧИМ ЖИВИ ВАШЕ ДЕТЕ?

Dorothy Law Nolte